Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Academie voor de Streekgebonden Gastronomie vzw

Centrum voor Culinair Erfgoed

ASG_logo

De “Academie voor de Streekgebonden Gastronomie” is een kenniscentrum voor voeding en gastronomie en bestaat al sinds 1981. Het is de oudste vereniging dienaangaande in de Benelux. Al die tijd hebben de bestuursleden en de leden van de diverse werkgroepen zich elk jaar vrijwillig ingezet om de waarde van een “gastronomie uit de streek”, zowel wat producten als bereidingen betreft, te verdedigen. Dit, of het nu gaat om de traditionele dan wel om een modern evoluerende gastronomie. Op dit vlak heeft de ASG baanbrekend werk verricht en was het de inspiratiebron voor tal van andere initiatieven, zelfs op bestuurlijk niveau! Voorop heeft steeds gestaan: het verhaal achter product en bereidingen te (her)ontdekken en de eerlijkheid als kwaliteitsmerk naar de verbruiker toe.

Op deze pagina’s vindt u alle informatie in verband met de werking, doelstellingen, organisatie, enzomeer.

De ASG werking is echter niet mogelijk zonder de steun van onze leden. Zij maken door hun jaarlijkse financiële bijdrage de verdere uitbouw en werking mogelijk. Hiervoor ontvangen zij, in ruil, op regelmatige basis (dus geen jaarlijks abonnement) het ASG tijdschrift of “Mededelingsblad”.
Dank zij onze vrijwillige medewerkers slagen we er toch in jaarlijks gemiddeld 300 pagina’s interessante lectuur aan te bieden.

Ook u kan lid worden en desgewenst ook medewerker aan het tijdschrift of één van onze werkgroepen. Zie hiervoor op de pagina “Contact”.
Onze folder kunt u gratis aanvragen op het ASG secretariaat, Leuvense steenweg 443 bus 3, B-3070 Kortenberg. Tel: +32(0)2/253.83.56. E-mail: secretariaat .

Comments